MY

Katarzyna Sielawa – Prezes Fundacji – Mama Mai 

Agnieszka Szombara – Wiceprezes Fundacji – Mama Tomka

Alicja Listek – Członek Zarządu – Mama Michała