Twój 1% ma znaczenie!

Fundacja Sawanci KRS: 0000736975


Fundacja SAWANCI posiada status organizacji pożytku publicznego. Figuruje w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.
Aby przekazać 1%, wystarczy podać w zeznaniu rocznym kwotę podatku oraz numer KRS organizacji.

Skip to content