Fundacja SAWANCI została zarejestrowana w rejestrze fundacji prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w czerwcu 2018 r. pod numerem KRS nr 0000736975 Powstaliśmy z myślą o dzieciach w spektrum autyzmu. Chcemy pomagać rodzicom/opiekunom, którzy potrzebują wsparcia, pomocy i terapii dla swojego dziecka.  Nasze działania przede wszystkim chcemy skupić na zapewnieniu dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dostępu do edukacji na odpowiednim poziomie.

Organizacja w 2019 roku nawiązała współpracę partnerską z Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym, której efektem jest prowadzenie dwóch klas dla dzieci w spektrum autyzmu w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Ziemięcicach. Fundacja prowadzi rekrutację, nadzór merytoryczny, szkoli kadrę klas i szkoły,  jak również zatrudnia terapeutę Stosowanej Analizy Zachowań.

Równocześnie Organizacja prowadzi dwie grup wsparcia. Pierwsza utworzona we   współpracy z Fundacją Centrum Terapii i Rozwoju Skarb w Mikołowie skierowana do rodziców którzy właśnie dostali diagnozę swojego dziecka, są zagubieni, boją się i potrzebują żeby ktoś poprowadził ich przez tą trudną drogę, jaką jest zmaganie się z biurokracją, wybór terapii, przedszkoli, słowem wszystkiego co dotyczy początków z autyzmem.
Druga to Facebookowa „Sawanci & Spectrum – grupa wsparcia” zrzeszająca już ok 300 osób w tym między innymi rodziców, terapeutów i specjalistów w temacie autyzmu.

W listopadzie 2020 Fundacja SAWANCI otrzymała status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego. Środki uzyskane ze zbiórki 1% przeznaczone zostaną na wsparcie dzieci ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin, między innymi na finansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Organizujemy konferencje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, kadry szkół i terapeutów, którzy na co dzień pracują z dziećmi w spektrum autyzmu i ich rodzinami. Nasze ostatnie projekty to szkolenie dla kadry:
– “Niepełnosprawność a seksualność” prowadzone przez
dr. Izabelę Fornalik oraz Konferencja szkoleniowa
– “Porozwmawiajmy o autyzmie”, której prelegentami byli dorośli w spektrum autyzmu z Fundacji Autism Team.

Należy wspomnieć, że  razem z Fundacją Tośka i Przyjaciele oraz Fundacją NieOdkładalni tworzymy partnerstwo pod nazwą „Otwórz Drzwi”, które nawzajem się wspiera i uzupełnia. Wspólnym mianownikiem, który gwarantuje ciągłość współpracy jest to, że wszystkie trzy fundacje działają w Gliwicach, działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami, mają takie same problemy i cele. Stworzyliśmy wspólnie broszurę „Rodzice – Rodzicom”, we współpracy z Urzędem Miejskim w Gliwicach, która zawiera informacje gdzie na terenie Gliwic i w jakiej kolejności udać się po pomoc. Została ona rozpowszechniona we wszystkich szpitalach, przychodniach, poradniach. Wszędzie tam gdzie młody rodzic może szukać pomocy.

Skip to content